B.W. Partner Sp. z o.o. - Biuro Współpracy

Nasza oferta

Usługi prawne w zakresie:

  • sporządzania umów cywilnoprawnych;
  • sporządzania pism urzędowych (wnioski, podania, odwołania, skargi)
  • wnioski do KRS;
  • mediacje, sporządzanie protokołów z mediacji;

Usługi księgowe w zakresie:
  • rachunkowość osób prawnych;
  • bilanse; 
  • sprawozdania finansowe;
  • ZUS;

Usługi informatyczne w zakresie: