B.W. Partner Sp. z o.o. - Biuro Współpracy

Wartości mediacji

Około 35 lat temu w Amerykańskim Departamencie Pracy powołano tzw. radę „pełnomocników ds. pojednania”. Obecnie mediacja prężnie się rozwija. Często poważne konflikty zostają zażegnane poprzez udział w mediacji. Uczestnicy uzyskują wiekszą satysfakcje i "spokój ducha".

Największa jej zaletą jest to, że nie ma wygrany/przegrany. Tutaj jest win/win, co oznacza wygrany/wygrany. Spotkanie przebiega na neutralnym gruncie w przyjazny sposób, czego nie ma przy kontradyktoryjnym procesie oraz związanym z nim stresie. Tutaj ważny jest człowiek i jego potrzeby.

Czas trwania takiego porozumienia zależy od samych uczestników i terminów mediatora. W sądzie może trwać to od kilku tygodni do… właśnie do?

Poufność i dyskrecja. Wszystko, co zostanie powiedziane, ujawnione w czasie rozmowy pozostaje do wiadomości uczestników i mediatora. Tajność jej przebiegu chroniona jest prawem. Nie ma potrzeby wzywać świadków, opowiadać o sprawach dla nas trudnych przed większym gronem osób (bardzo ważne w wrażliwych sprawach osobistych jak i tajemnicach handlowych). Nie są angażowane w żaden sposób dzieci (badania RODK). Mediatora również obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej.

Mediacja to pełnoprawna alternatywa dla postępowania sądowego – w żadnym wypadku nie jest od niego „słabsza”, czy też „gorsza”. Mediację zakończoną porozumieniem wieńczy ugoda spisana przez mediatora, którą sąd na wniosek którejkolwiek ze stron zatwierdza. Taka ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do prowadzenia egzekucji (również Europejski Tytuł Egzekucyjny).